Direnç Nedir? Çeşitleri Özellikleri

Direnç Nedir ? Direncin kelime olarak anlamı birşeye karşı gösterilen zorluklara direnç denir.Elektronik devrede ise direnç akıma karşı gösterdiği zorlukla akımı sınırlar.Dirence gelen elektrik enerj...