Step Motor Kontrol Devresi

Bu elektronik devre Step Motor Kontrol Devresidir.Elektronik devrede 4017 entegresi kullanılmıştır.Bu elektronik devre sayesinde küçük step motorlarının kontrolü yapabiliriz.Devre gerilimi 12V. ile ç...